Aktuálně

Dovolená - zástup 2019
9. 8. 2019


dovolená vánoční svátky :

pondělí 23. prosince

úterý 31.prosince

čtvrtek 2. ledna


v pondělí 30. prosince je zkrácená ordinace do 12. hodiny


Zástup pro akutní stavy je zajištěn u dětských lékařů na poliklinice v jejich ordinacích a ordinačních dobách.
O svátcích je pro děti zajištěna nepřetržitá pohotovostní služba na 21. pavilonu Baťovy nemocnice.


změna zdravotní pojištovny dítěte
17. 6. 2019
Pokud dítěti plánujete změnu zdravotní pojištovny,
nahlaste nám to co nejdříve a přijdte si prosím pro nový registrační list.


spalničky
10. 4. 2019
Z důvodu výskytu spalniček ve Zlínském kraji žádám rodiče dětí, kteří jsou starší 15. měsíců a zatím odmítli očkování proti spalničkám , aby zvážili vakcinaci.
Novinka- vyšetření sluchu v 5. letech
8. 3. 2019
Od 1.1.2019 je možnost nechat dítěti zdarma vyšetřit sluch v 5. letech -
ještě před zahájením školní docházky. Rodiče si mohou dítě sami objednat na ORL ambulanci či foniatrii , není nutná žádanka od dětského lékaře.

posudek
12. 6. 2018
Prodloužení platnosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti dítěte:

Dle novely zákona o ochraně veřejného zdraví se mění doba platnosti lékařského posudku na tábor , školu - školku v přírodě , lyžařský kurz, plavání - či jinou zotavovací akci na 2 roky.

Pokud nedojde ke zhoršení zdravotního stavu dítěte pro dobu 2 let od vystavení posudku , lze tento posudek předkládat opakovaně na všechny akce.


pozn. Změna neplatí to pro posuzování sportovní činnosti, zde je nutné posudek obnovovat 1x za rok, včetně EKG.

Doporučujeme ,aby si rodiče vystavený posudek okopírovali v případě , že dítě bude mít více zotavovacích akcí během 2 let.


Posudek může vystavovat jen registrující lékař, zastupující lékař v době dovolené či nemoci k tomu nemá oprávnění, proto se dostavte
pro posudek zavčas. Sledujte aktuální informace na webu.

Novela je platná od 1.11.2017

GDPR
17. 5. 2018
Dle nového zákona EU o ochraně osobních údajů - GDPR je nutné
z důvodu telefonické a elektronické komunikace se zákonnými zástupci pacienta podepsat informovaný souhlas.

( objednávání k preventivním prohlídkám a očkování, sdělení informací
o zdravotním stavu, výsledcích vyšetření.)

Dostavte se prosím do ordinace k podpisu, že souhlasíte s výše uvedeným nařízením.

....................................................................................................................

Dle nařízení EU a Zákona o zdravotních službách č.372 není možné vydávat pacientům zdravotní karty např. před návštěvou odborníka nebo při registraci k jinému lékaři. Pacient dostane žádanku na odborné vyšetření a při přeregistraci podrobný výpis.

Pacient má právo na pořízení kopie zdravotní dokumentace na základě žádosti dle stanovené lhůty / 1-2 týdny dle rozsahu / a ceníku.

Podrobné informace pro pacienty o zpracování osobních údajů dle nařízení EU jsou k dispozici na nástěnce v čekárně ordinace.


Vakcína proti rakovině čípku,konečníku,genitálním bradavicím -Gardasil 9
18. 9. 2017
Dívky i chlapce je možno mezi 13.-14. rokem očkovat vakcínou Gardasil 9.
Vakcína má nejširší í pokrytí sérotypů.

Doplatek pacienta je 2000 Kč na jednu dávku, očkuje se 2 dávkami v rozmezí 6 měsíců.

(Cena vakcíny pro pac. na 14 let je cca 4000 Kč a očkuje se ve 3 dávkách.)

Dále je chlapce možno očkovat i vakcínou Silgard s doplatkem 290 Kč za jednu dávku nebo vakcínou Cervarix - bez doplatku. Podmínkou je věk mezi 13. -14. rokem.
Na případné vakcinaci se domlouváme při 13. leté preventivní prohlídce.

Očkování proti zánětu mozkových blan - meningitidě
3. 4. 2014
Vakcína Bexsero -
proti meningokokové meningitidě typu B.
Očkovat je možno dítě již v kojeneckého věku.
Očkovací schemata se liší dle věku dítěte : malí kojenci 3 dávkami, od 6 měs stačí 2 dávky , cena jedné dávky je cca 2500-2800 Kč.

Onemocněním jsou nejvíce ohroženy kojenci a malé děti do 4. let - ročně zemře v České republice 4-5 dětí.

Vakcína Nimenrix nebo Menveo:
proti meningokokové meningitidě typu A,C , Y, W. Očkuje se jednou dávku s přeočkováním po 5 letech. Cena je cca 1300-1500 Kč.

V případě zájmu o očkování Vám vakcínu předepíšeme.
Zdravotní pojištovny na vakcíny přispívají.

Informace o vakcíně naleznete na www.vakcinace.eu nebo v naší ordinaci.

.....................................................................................................................................................................................................................................
Zostavax -vakcína proti pásovému oparu , určena pro věkovou skupinu nad 50.let, s účinností 10 let, více viz odkaz nepovinná očkování.


Posuzování sportovní činnosti dětí :aktualizace 29.8.2018
21. 3. 2014
Podle vyhlášky č.391/2013 zákona č. 373/2011 došlo k významným změnám v posuzování zdravotní způsobilosti dětí ke sportu.

Vrcholový sport - tj. reprezentace na republikové úrovni, způsobilost bude nadále posuzovat pouze tělovýchovný lékař.
Výkonostní sport - způsobilost posuzuje registrující obvodní dětský lékař nebo tělovýchovný lékař.

U výkonostních sportů je vždy nutné vyšetření klidového EKG, které se provádí za poplatek 300 Kč v dětské kardiologické ambulanci Baťovy krajské nemocnice a to vždy v úterý a středu mezi 13-15 hod.
Není nutné se předem objednávat a není nutná žádanka.
Popisy budou následující týden.

S výsledkem EKG se rodiče s dítětem dostaví ke svému dětskému lékaři, kde bude odebrána anamnéza, provedeno fyzikální vyšetření a vystaven posudek o způsobilosti ke sportu. Cena tohoto posudku je 100 Kč.

Vyšetření u obvodního nebo sportovního lékaře je nutné dle nové vyhlášky opakovat 1x za rok.

Sportovně náročné disciplíny, jako např. bojové sporty apod. vyžadují navíc i vyšetření zátěžového EKG.
Přístrojové vybavení ordinace
4. 6. 2012
Pro zlepšení komfortu a úsporu času našich malých pacientů jsme pořídili do ordinace řadu přístrojů a diagnostických testů.

Veškerá tato nadstandartní vyšetření provádíme zdarma.

Přístroj na měření krevního barviva- hemoglobinu slouží k diagnostice a kontrole léčby chudokrevnosti. K vyšetření stačí několik kapek krve odebrané z prstu.

Močový analyzátor během několika minut vyšetří 11 parametrů ze vzorku moče.

Přístroj k měření CRP - markeru akutního zánětu, napomůže k rozlišení virové nebo bakteriální infekce. Vyšetření se provádí z malého množství krve odebrané z prstu a výsledek je k dispozici během několika minut.


---------------------------------------------------------------------------------------
Pro pacienty naší ordinace zapůjčujeme zdarma kojenecké váhy Tanita.


Pro zlepšení tepelné pohody pacientů je naše ordinace od září 2013 vybavena klimatizací.

Zdravotní dokumentace pacienta - nový zákon od 4/12
25. 5. 2012
Dle nového zákona o zdravotních službách nesmíme pacientům při předání do péče jiného praktického lékaře pro děti a dorost či pro dospělé vydat zdravotní dokumentaci , ale pouze výpis ze zdravotní dokumentace.
Zdravotní dokumentaci jsme povinni skladovat po dobu 10 let a poté skartovat dle stanoveného postupu.
Při nedodržení výše uvedeného hrozí lékaři vysoké sankce cca 500 000 Kč.
V případě zájmu je možné zdravotní dokumentaci okopírovat za poplatek dle rozsahu.


Pacienti nad 18 let - aktualizace 20.3.2013
15. 5. 2012
S účinností od 1.4.2012 lze poskytnout péči na dětském lůžkovém oddělení
i v dětské odborné ambulanci dětským pacientům pouze do dovršení 18 let.
Po dovršení 18 let jsou považování za dospělé a péče jim nemůže být poskytnuta dětským nemocničním či dětským odborným lékařem.

Změna se týká i Lékařské pohotovostní služby pro děti , která je nově poskytována pouze do dovršení 18.let, po 18.roce se pacient musí obrátit na pohotovost pro dospělé.

V péči obvodního pediatra pro děti a dorost mohou pacienti nadále zůstat do dovršení 19.let. Po výstupní prohlídce bude pacientovi předán výpis ze zdravotní dokumentace pro nově registrujícího lékaře.

Zdravotní kartu nemůžeme pacientům vydávat z důvodu naší povinnosti
uchovávat dokumentaci 10.let pro kontrolu ze strany zdravotních pojištoven.
V případě zájmu je možno dokumentaci okopírovat za poplatek dle rozsahu.

Dětský koutek
26. 4. 2012
Pro zkrácení chvíle strávené v čekárně si mohou děti z naší ordinace
od sestřičky vypůjčit potřeby na kreslení a hračky, pro maminky máme časopisy.
Při odchodu domů prosíme o navrácení zapůjčených věcí .
Průchozí společné prostory bohužel neumožňují ponechat hračky trvale
v čekárně.

Zákon o zdravotních službách-aktualizace červen 2013
14. 3. 2012
Od 1. dubna 2012 je platný zákon o zdravotních službách č.372/2011 Sb.
- Poskytování zdravotních služeb nezletilému pacientovi.
Vyžaduje ,
aby s ošetřováním dítěte a některými výkony v nemocnici a
v ordinaci praktického lékaře pro děti písemně souhlasili jeho rodiče.

K aplikaci nepovinného očkování tj. Prevenar, Synflorix, Cervarix, Silgard, klíšťová encefalitida, meningitida , žloutenka typu A ,plané neštovice ,...
je nutný písemný souhlas jednoho rodiče. Rodiče musí být seznámeni
s informacemi z příbalového letáku ( jsou k dispozici v čekárně).

Nezletilý do 15. let může být ošetřen jen v doprovodu rodiče!
Nezletilý od 15. do 18. let může být ošetřen bez doprovodu rodiče, podmínkou je písemný souhlas jednoho rodiče.

Při doprovodu dítěte k lékaři prarodičem, tetou , dospělým sourozencem., paní na hlídání apod. , je nutná plná moc od jednoho rodiče , stačí neověřený podpis.

Při přijetí do nemocnice před plánovanou operací j ( např. operace nosní mandle, kýly , CT , MR , .....)
je vyžadována přítomnost alespoň jednoho rodiče u příjmu. Formulář se souhlasem si vytiskněte z webových stránek Krajské Baťovy nemocnice nebo si jej vyžádejte u svého pediatra při předoperačním vyšetření dítěte. Bez tohoto podepsaného souhlasu nebude dítě do nemocnice přijato !

Bez písemného souhlasu rodičů lze řešit jen neodkladný stav dle zákona a aplikaci povinného očkování.

Všechny typy informovaných souhlasů jsou k dispozici v naší ordinaci.
V případě potřeby Vám mohu po domluvě formulář se souhlasem poslat
elektronicky na Váš e-mail, ušetříte tak svůj čas.
Pokud je jeden z rodičů mimo např. na druhé straně republiky, stačí mu poslat kopii souhlasu , on ho vytiskne, podepíše , naskenuje a pošle zpět.

Případné dotazy můžete směřovat na e-mail ordinace , ev. námitky
přímo na instituce, které se na tvorbě zákona podílí , tj. Ministerstvo zdravotnictví, poslanci, senátoři.
Celé znění zákona najdete na www.mzcz. ( stránky Ministerstva zdravotnictví).

Za nedodržení tohoto zákona hrozí lékaři pokuta až 1 000 000 Kč.
---------------------------------------------------------------------------------------
Doplnění informací dle článku v MF Dnes z 13.4.2012 :

Co vyžadují ambulantní specialisté :
Oba rodiče musí dát souhlas se zákrokem , který podstatným způsobem může ohrozit kvalitu života dítěte. Není jasně stanoveno ,
o které výkony jde, určitě je to chemoterapie, transplantace,....

Zubař, gynekolog:
Když jdete s dítětem k zubaři nebo ke gynekologovi , bude nutné až u něj vypsat formulář, poté co se dohodnete na konkrétním zákroku.
Dle gynekologů by do ordinace měli přijít raději oba rodiče.
Nad 15 let věku dítěte do 18. let je nutný Souhlas zákonného zástupce.
Oba rodiče by měli souhlasit i s předepsáním antikoncepce a očkováním proti rakovině děložního čípku.

Jiní specialisté - ORL, alergolog,...:
není zde zatím jednotný postup, protože nejsou členy Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost.
Je dobré odborníkovi raději předem zavolat , co vyžaduje, aby Vaše dítě ošetřil.
Určitě je nutné dítě doprovodit alespoň jedním rodičem. Pro jistotu si raději vemte podepsaný formulář druhým rodičem.

V situaci, kdy se rodiče nedohodnou, nebo se rodič nestýká s druhým rodičem nebo jej nemůže sehnat a jedná se o zákrok takového významu , že je k němu nutný souhlas obou rodičů , může se lékař nebo nemocnice obrátit na soud , který nezletilému ustanoví opatrovníka.
Soudce by měl rozhodnout co nejrychleji, lhůta ale zákonem stanovená není.
..................................................................................................................
Osobně doporučuji odbornému lékaři zavolat předem , co vyžaduje, než se všeobecně ujednotí výklad nového zákona.

Očkování proti rakovině - aktualizace 2019
14. 3. 2012
Očkování proti rakovině čípku, konečníku, dýchacích cest a proti geniálním bradavicím pro dívky a chlapce od 13. do 14. let hrazeno ze zdravotního pojištění.

Můžete využít této příležitosti pro vaše dítě.
Jedná se o očkování nepovinné, k provedení očkování je nutný písemný souhlas jednoho rodiče. (viz Zákon o zdravotních službách).

Při preventivních prohlídkách 13. letých dětí jsou rodiče o očkování informování a již se domlouváme na termínu očkování a typu vakcíny.

Očkuje se třemi typy vakcín a to celkem 2 dávkami s odstupem 6 měsíců. Druh vakcíny si rodiče u nás objednají.

CERVARIX - poskytuje ochranu proti 2 typům papilomaviru , účinnost je 92,3% je plně hrazený zdravotními pojišťovnami.

GARDASIL / dříve Silgard / - má širší spektrum účinku , poskytuje 95% ochranu proti 4 typům papilomaviru a chrání navíc proti genitálním bradavicím a přednádorovým změnám, vakcína je s doplatkem 290 Kč za 1 dávku.

Gardasil 9- nová vakcína s nejširším spektrem , proti 9 typům. Doplatek je 2x 2000 Kč.


Podobně jako všechny očkovací látky, mohou se objevit
nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nejčastěji bolest, otok, zarudnutí a svědění v místě aplikace, horečka, únava, bolest hlavy, vzácně vyrážka, nevolnost, zvracení,
velmi vzácně dýchací potíže ( u méně než 1 z 10 000 pacientů).
Příbalové informace o očkovacích látkách najdete na nástěnce naší čekárny nebo na internetu ( www.vakciny.net.cz).

Očkování proti rakovině děložního čípku nehradí pojiťovna pro cizince -333

----------------------------------------------------------------------------------------
Rakovinou děložního čípku v České republice onemocní každoročně asi 1000 žen a téměř 400 žen každoročně umírá. Jedná se onemocnění infekční způsobené virem HPV, který se přenáší pohlavním stykem nebo i pouhým kontaktem v genitální oblasti. V riziku rozvoje rakoviny děložního
čípku je proto každá sexuálně aktivní žena. Vhodnou formou prevence je kombinace očkování a pravidelných gynekologických prohlídek . Je dobré nechat dceru naočkovat ještě před zahájením sexuálního života, než se může s HPV infekcí setkat, vakcinace je v tuto dobu účinnější.


Očkování nenahrazuje gynekologické preventivní prohlídky !

Očkování proti tuberkulóze- TBC
1. 3. 2012
Očkování proti tuberkuloze tj. kalmetizace je od r. 2011 nepovinné a provádí se pouze na žádost rodičů na oddělení kalmetizace - 11. pavilon
v Baťově nemocnici ve Zlíně.
V případě zájmu o kalmetizaci mohou rodiče zavolat na číslo 577552106
- sestra Březinová a domluvit si termín. Tuberkulinová zkouška se provádí každé pondělí a očkování pak ve čtvrtek. Je nutné přinést 5 dní staré potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a uvést datum jeho posledního očkování a přinést i očkovací průkaz dítěte.
Od dubna 2012 je očkování proti tuberkuloze zpoplatněno. Aktuální cena je na stránkách Krajské nemocnice T. Bati. ( cca 400 Kč)
Vhodná doba na očkování dítěte je kolem 6.-7. měsíce života , protože další očkování lze provést až za 3 měsíce po kontrole na kalmetizaci.
Horní hranice věku pro očkováíní prot TBC jsou 2 roky.
Povinně a zdarma se kalmetizují jen novorozenci rizikoví na základě vyhodnocení dotazníku v porodnici a to do 6 týdnů života,
bez nutnosti tuberkulinové zkoušky.

Nepovinné očkování , novinky - aktualizace 1/2018
9. 1. 2012
Očkování je prověřený způsob ochrany před infekčními nemocemi. Benefit očkování výrazně převládá nad riziky, kvalita vakcín se stále zvyšuje, antigenní zátěž se v nich mnohonásobně snížila.
Mnohem závažnější jsou následky neočkování.


Nepovinné očkování - doporučení:

Před nástupem dítěte do školky nebo před zahraniční dovolenou je vhodné nechat dítě naočkovat proti žloutence typu A a meningokokové meningitidě. Pokud dítě v kojeneckém věku nebylo očkováno proti pneumokokům ( Prevenar 13, Synflorix ) , lze jej před nástupem
do kolektivu očkovat jednou dávkou Prevenaru 13.

......................................................................................................................
Nabídka očkovacích látek:

Vakcína proti meningokokové meningitidě typu A,C, W,Y- NIMENRIX , očkuje se již od 12 měsíců , přeočkování je po 5 letech. Více o meningokovém onemocnění je na www.ockujse.cz.

Vakcína proti meningokokové meningitidě typ B - Bexsero ,
očkuje se již od kojeneckém věku. Schemata dle věku :3+0, 2+0.
Cena jedné očkovací látky je cca 2500-2900 Kč.
Novinkou je vakcína Trumemba od 10 let., cena obdobná jako Bexsero.

Očkování proti chřipce: provádí se před chřipkovou sezonou od října do prosince, cena vakcíny je cca 250 Kč.

Očkování proti klíšťové encefalitidě: očkujeme celoročně , akční slevy vakcín bývají v jarních měsících.

- k dispozici je vakcína : FSME-Immun , vakcín Encepur je méně dostupná.

Na očkování dětí přispívají všechny zdravotní pojišťovny.
...................................................................................................................

..................................................................................................................

Rotateq- vakcína očkování proti rotavirovým průjmům malých dětí,
cena vakcíny.Cena vakcíny je cca 1000 Kč. Podává se ústy ve 3 dávkách od 6.týdne věku dítěte. Chrání dítě déle než vakcína Rotarix.
.....................................................................................................................
PREVENAR 13 proti pneumokokům - 13 sérotypům , je pro kojence s doplatkem 600 Kč na dávku, očkuje se celkem 4 dávkami a neplatí se za aplikaci.
Je možné i u tohoto očkování získat slevu u zdravotní pojištovny. Alternativou je Synflorix s užším spektrem účinku ( jen 10 sérotypů) , který zcela pojištovny proplácí, pokud je dodrženo doporučené schéma.

Cena Prevenaru u dítěte mezi 2-5 rokem je 1530 Kč, stačí jen 1 dávka.

(Pojištovna pro cizince -VZP a.s.- 333, Prevenar ani Synflorix
dětem nehradí !!!!.)
..................................................................................................................
ZOSTAVAX - vakcína proti pásovému oparu ,
není určena dětem, ale osobám nad 50 let, které prodělali plané neštovice, chrání po dobu 10 let. Vakcínu vám může předepsat váš praktický lékař. / více na www.msd.cz/
.......................................................................................................

V případě zájmu o nepovinné očkování se ozvěte, vystavíme recept.
Cena za aplikaci nepovinného očkování je 100 Kč.
Dostanete doklad o zaplacení, který lze uplatňovat na pojišťovně, pokud tato vakcínu proplácí nebo na ni přispívá. Aktuální výši příspěvků si ověřte u své zdravotní pojišťovny. Do www stránek zdravotních pojišťoven se dostanete přímo přes ODKAZy našich stránek.
---------------------------------------------------------------------------------------
Sledujete prosím naše stránky, informace se průběžně aktualizují.

Ceník výkonů nehrazených zdrav. poj. -aktualizace 1.1.2018
5. 1. 2012
1) Potvrzení pro odklad školní docházky...............................50 Kč
2) Potvrzení do plavání mš, školka v přírodě (akce mš)........100 Kč
3) Přihláška do jeslí, mateřské školy............................ .......100 Kč (jen 1x)
4 Přihláška do učebního oboru, na stř. školu......................150 Kč (jen 1x)
5) Přihláška na vysokou školu ........................................150 Kč , další 50 Kč
6) Vyšetření pro řidičský průkaz.........................................300 Kč
7) Rozšíření řidičského průkazu..........................................150 Kč
8) Potvrzení sport. akce, plavání, lyž. výcvik , tábory,
škola v přírodě ( akce pro žáky, studenty)..................100 Kč
9) Potvrzení do zahraničí .................bez vyšetření.............150 Kč
..................s vyšetřením...............300 Kč
10) Potvrzení a úlevy do tělesné výchovy ..........................100 Kč
11) Potravinářský průkaz......................................................200 Kč
12) Brigády, práce s dětmi...................................................150 Kč
13) Lékařské potvrzení pro svářečský průkaz -jen studenti.....150 Kč
14) Oznámení úrazu pro pojišťovnu............................... .....150 Kč
15) Vystavení náhradního dokladu ( karta....100 Kč, očk. průkaz...50 Kč)
16) Potvrzení pro ostatní instituce (soudy, úřady,životní pojištění,
výpis ze zdravotní dokumentace - na vlastní žádost............150 Kč
17) Jiná potvrzení na žádost rodičů dle rozsahu ..............50-100 Kč
18) Aplikace nepovinného očkování ....................................100 Kč
19) Doplatek za 1 d. Prevenaru 13 ( do 15 měsíců věku).....500 Kč
20) Doplatek za 1 dávku Gardasilu (děti 13-14 let/ ..............290Kč

21) Kojenecké váhy ....max. délka zapůjčení 1 - 2 týdny,
vratná záloha..500 Kč.
22) Kopírování zdravotní dokumentace na žádost zákonného zástupce ..........1 list A4... ....5 Kč
/ lhůta dle rozsahu dokumentace : za 1 - 2 týdny /

23) Posudek o způsobilosti k výkonostnímu sportu................100 Kč
24) Zbrojní průkaz .............300 Kč
25/ Doplatek za 1. dávku Gardasilu 9..../děti 13-14.let/...........2000 Kč