O nás

MUDr. Kamila Pavelková, narozena 8.8. 1970 ve Zlíně, absolventka Gymnázia ve Zlíně, v r.1996 ukončeno studium na Lékařské fakultě UP Olomouc, v r. 2000 atestace z dětského lékařství, Specializovaná způsobilost v oboru Pediatrie, Specializovaná způsobilost v oboru Praktický lékař pro děti a dorost, Licence České lékařské komory, diplomy celoživotního vzdělávání.

10 let praxe na Dětském oddělení nemocnice Uherské Hradiště, 4 roky praxe na Novorozeneckém oddělení Baťovy krajské nemocnice Zlín.
Stáže ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze, účast na vzdělávacích akcích pro lékaře.
Služby na oddělení dětském, infekčním, novorozeneckém včetně JIP a Lékařské pohotovostní službě pro děti a dorost.
Vdaná, 2 děti, dobrovolný dárce krve.

Marta Zapletalová, nar. 7.8. 1963, akreditovaná dětská sestra, dlouholetá praxe v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost.